Οργανωτική Ανασυγκρότηση

Οργανωτική Ανασυγκρότηση

Οργανωτική Ανασυγκρότηση 1024 576 Κώστας Δέρβος

Νέο και σύγχρονο οργανόγραμμα με μικρά και ευέλικτα σχήματα
Η ΟΝΝΕΔ οφείλει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις των καιρών και τις απαιτήσεις της νέας εποχής, προχωρώντας σε δομικές αλλαγές προκειμένου να εξυπηρετήσει τον καίριο στόχο της, την παραγωγή πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του οργανογράμματος μας με μικρότερα και πιο ευέλικτα σχήματα και κατάργηση θέσεων χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, που χρησίμευαν μόνο για να βολεύονται ορισμένοι.

Αναβάθμιση και αύξηση θέσεων ευθύνης που αφορούν την παραγωγή πολιτικής
Στην ίδια λογική, της ενίσχυσης του ρόλου της ΟΝΝΕΔ ως φορέα παραγωγής πολιτικής, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις θέσεις ευθύνης οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον πολιτικό λόγο και την επικοινωνία της οργάνωσης. Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναβαθμιστεί και η διάρθρωση του να είναι τέτοια που να καθίσταται ευχερέστερη η παρακολούθηση των κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών πεπραγμένων και η παραγωγή προγραμματικού λόγου θέσεων και προτάσεων.

Συμμετοχή στελεχών και από την Περιφέρεια στην Κεντρική Διοίκηση
Σημαντικό βήμα για την νέα ΟΝΝΕΔ που οραματιζόμαστε είναι να αφήσουμε οριστικά πίσω την «αθηνοκεντρική» λογική του παρελθόντος. Θέση μας είναι η οργανωμένη και θεσμοθετημένη συμμετοχή στελεχών από τις περιφερειακές οργανώσεις στα κεντρικά όργανα της ΟΝΝΕΔ.

Ενίσχυση του ρόλου των Νομαρχιακών Οργανώσεων, ανά την επικράτεια
Οι Νομαρχιακές Οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ μέχρι και σήμερα, ήταν δυστυχώς «βουβές» και απαξιωμένες, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του ρόλου των Νομαρχιακών Οργανώσεων, με τακτικές συνεδριάσεις των της ολομέλειας των Προέδρων, με οργανωμένες θεματικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια και με οργανωμένη συνεργασία με το Πολιτικό Συμβούλιο για την παραγωγή θέσεων και προτάσεων που αφορούν την περιφέρεια.

Αναβάθμιση του ρόλου των μελών της ΚΕ, μέσω θέσπισης θεματικών γραμματειών
Άμεση προτεραιότητα μας είναι η αναβάθμιση του ρόλου της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να πάψει να αποτελεί απλώς την αποτύπωση της δυναμικής διαφόρων ομάδων και τάσεων και τα μέλη της δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουν τον άνευ ουσιαστικού αντικειμένου ρόλο του παρελθόντος. Ως εκ τούτου θεωρούμε πως θα πρέπει να δημιουργηθούν θεματικές γραμματείες στις οποίες θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανάλογα με την επαγγελματική ή επιστημονική τους ιδιότητα και να καταστούν συμμέτοχοι στην παραγωγή πολιτικής.

Συμμετοχή τομεαρχών Πολιτικού Συμβουλίου στις αντίστοιχες γραμματείες της ΝΔ
Η ΟΝΝΕΔ την νέα εποχή οφείλει να σταθεί δίπλα στην μάχη που δίνει η ΝΔ ως πολιτική δύναμη ευθύνης και ως αναπόσπαστο μέρος του κόμματος να αξιοποιήσει το δυναμικό της στην διαμόρφωση του πολιτικού λόγου της ΝΔ με έμφαση στην νέα γενιά. Προτείνουμε την θεσμοθέτηση της συμμετοχής των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου στους τομείς πολιτικής ευθύνης της ΝΔ. Ο ΟΝΝΕΔ πρέπει να αποκτήσει φωνή και στον πολιτικό μας φορέα.

Το όνομά σου *

Το email σου *

Προτιμήσεις

Όταν επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μου, αποθηκεύονται πληροφορίες (συνήθως cookies) προκειμένου εγώ και η ομάδα μου να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Εδώ μπορείς να επεξεργαστείς αυτές τις ρυθμίσεις.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.